Välkommen!

Tandvårdsteamet tandläkare Mahshid Buicki och tandhygienist Gunlög Öhman tillhandahåller allmäntandvård till vuxna och barn. Vårt mål är att ge behovsanpassad tandvård med inriktning på avancerad teknik som leder till friska vackra tänder hela livet.

Login